مدیریت اشتراکات

شما می توانید بحث در فعال سازی تایید دو مرحله ای گوگل در وردپرس با افزونه Google Authenticator را بدون نیاز وارد شدن به سایت و نظر دنبال کنید. خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید و همه شما تنظیم شده است.

بستن