مدیریت اشتراکات

شما می توانید بحث در آموزش ایجاد دسترسی به ادمین وردپرس برای آی پی خاص بدون استفاده از افزونه را بدون نیاز وارد شدن به سایت و نظر دنبال کنید. خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید و همه شما تنظیم شده است.

بستن