مدیریت اشتراکات

شما می توانید بحث در انتقال اطلاعات کاربران از یک سایت به سایت دیگر با افرونه Import Export WordPress Users & WooCommerce Customers را بدون نیاز وارد شدن به سایت و نظر دنبال کنید. خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید و همه شما تنظیم شده است.

بستن