با ایجاد ابزارک های سفارشی در وردپرس خودتان، می توانید از قالبیت های منحصر به فرد خود در بخش های مختلف سایت استفاده نمایید.

همانطور که می دانید ابزارک ها این امکان را برای شما فراهم می کنند که با کشیدن و رها کردن المان های مختلف را به مکان های دلخواهتان مانند سایدبار، فوتر یا هر ناحیه ای که از ابزارک پشتیبانی می کند منتقل کنید.

در این آموزش از وردپرس نارنجی یاد میگیرید با ساخت ابزارک های سفارشی در وردپرس، المان های دلخواهتان را ایجاد و در نواحی دلخواه استفاده کنید.

ساخت ابزارک های سفارشی در وردپرس

همانطور که در آموزش نحوه کار کردن با ابزارک ها توضیح دادم، با کمک کشیدن و رها کردن می توانید المان های یک ابزارک را به محیط های دلخواه خود منتقل کنید.

ابزارک ها
ابزارک ها در وردپرس

همچنین در سیستم وردپرس می توانید ابزارک های سفارشی ایجاد کنید و در بخش های مختلف استفاده نمایید. برای این منظور می توانید کدهای مربوطه را در فایل فانکشن قالب نصبی خود وارد نمایید.

قبل از ساخت ابزارک های سفارشی در وردپرس، از سایت خود یک فایل پشتیبان تهیه کرده و سپس به هاست خود رفته و در مسیر نصب وردپرس به آدرس wp-content/themes مراجعه نمایید.

در این آدرس پوشه قالب نصبی خود را باز کرده و فایل functions.php را ویرایش کرده و قطعه کد زیر را در جای مناسبی از آن قرار دهید.

// Register and load the widget

function wpn_load_widget() {

    register_widget( 'wpn_widget' );

}

add_action( 'widgets_init', 'wpn_load_widget' );
// Creating the widget

class wpn_widget extends WP_Widget {

function __construct() {

parent::__construct(

// Base ID of your widget

'wpn_widget',

// Widget name will appear in UI

__('WPNarengi Widget', 'wpn_widget_domain'),

// Widget description

array( 'description' => __( 'Sample widget based on WPNarenji Tutorial', 'wpn_widget_domain' ), )

);

}

// Creating widget front-end

public function widget( $args, $instance ) {

$title = apply_filters( 'widget_title', $instance['title'] );

// before and after widget arguments are defined by themes

echo $args['before_widget'];

if ( ! empty( $title ) )

echo $args['before_title'] . $title . $args['after_title'];

// This is where you run the code and display the output

echo __( 'Hello, World WPNarenji!', 'wpn_widget_domain' );

echo $args['after_widget'];
}

// Widget Backend

public function form( $instance ) {

if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {

$title = $instance[ 'title' ];

}

else {

$title = __( 'New title', 'wpn_widget_domain' );

}

// Widget admin form

?>

<p>

<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>"><?php _e( 'Title:' ); ?></label>

<input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $title ); ?>" />

</p>

<?php

}

     

// Updating widget replacing old instances with new

public function update( $new_instance, $old_instance ) {

$instance = array();

$instance['title'] = ( ! empty( $new_instance['title'] ) ) ? strip_tags( $new_instance['title'] ) : '';

return $instance;

}

} // Class wpn_widget ends here

پس از اضافه کردن قطعه کد بالا، ابزارک سفارشی در وردپرس با عنوان WPNarenji widget ساخته شده و می توانید با مراجعه به منوی نمایش >> ابزارک ها از آن استفاده نمایید.

ابزارک سفارشی در وردپرس
استفاده از ابزارک سفارشی

ابزارک ایجاد شده تنها یک عنوان را با عبارت وارد شده در کد به نمایش در می آورد.

پیش نمایش ابزارک سفارشی
ابزارک سفارشی ساخته شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *